Xosé Luís Rivas Cruz

Hora: 12:30
Data: Mércores 17 de maio
Lugar: Fundación Eduardo Pondal, O Couto